Vandra i Skåne

 

Att vandra är att upptäcka

Vandringseldoradot

 

Skåne har över 200 mil utmärkta vandringsleder, lägg där till en fantastisk miljö, frisk luft, stillhet, tystnad och inte minst den svenska allemansrätten - unik i sitt slag - så gör det Skåne till ett sant vandringseldorado för oss som bor här såväl som mer långväga gäster.

 

 

 

 

Pilgrimsvägen

 

Rätt igenom Skåne går en vandringsled som passerar ängar och åsar, lövskog såväl som små charmiga byar -en led lika förankrad i den skånska myllan som i dess historia. Leden är pilgrimsvägen mellan Lunds Domkyrka i väster till St Olofs källa i öster. Här har pilgrimervandrat genom århundradena för att göra bot och bättring som söka stöd och lindring.

Besök gärna pilgrimsvagen.se för än mer information.

 

 

 

Livets vandring

Livet kan i mångt och mycket beskrivas som just en vandring. En resa med möten, utmaningar och upplevelser längs med vägen. Samtidigt kan livet emellanåt kännas ganska inrutat, lite som att trampa omkring i upptrampade hjulspår- utan riktig mål och mening. Någon gång i livet hamnar de flesta av oss i ett vägskäl - eller vägsjäl. Vilken vandring vill jag egentligen göra genom livet?

Snöra på dig ett par bekväma skor och slå följe en bit på vägen - vem vet vad som väntar bakom nästa krök...

Copyright © All Rights Reserved