Kommunikation

 

Ord på vägen

Kommunikationsstrategi

 

Vandra i Skåne är ett Leader-projekt som under 2012 -2014 drivits som ett samarbetsprojekt mellan de två Leader områdena Lundaland och Ystad – Österlen. Syftet har varit att utveckla ett koncept kring vandring i Skåne samt ta fram förslag på en kommunikationsstrategi.

Projektets övergripande mål har varit att genom ledutveckling engagera föreningar, entreprenörer och företag för att på så sätt utveckla landsbygden.

Copyright © All Rights Reserved