Pilgrimsvägen Lund - St Olof

 

Dryga 100 km med skånsk natur, kulturhistoria och skrönor...

Pilgrimsvagen.se

Pilgrimsvägen startar vid pilgrimsplats Liberiet intill Lunds domkyrka och slutar dryga 90 kilometer senare vid S:t Olofs kyrka och offerkällan. Vandringen kan sägas bestå av 13 delsträckor, där kyrkorna och samhällena längs med vägen blir till naturliga viloplatser. Den kortaste delsträckan, mellan Brandstad och Östra Kärrstorp, mäter tre kilometer medan den längsta är på dryga 14 kilometer och löper mellan Fränninge och Andrarum. Pilgrimsvägen går bitvis längs med småvägar men huvudsakligen på upptrampade stigar. Vandringen kan beskrivas som relativt lätt, även om enstaka kuperade partier förekommer. Årstid som väderlek ger olika vandringsupplevelser, rusta dig därefter, men framförallt – njut och vandra väl!

 

 

Systema naturae

Naturforskaren Carl von Linné själv har vandrat på pilgrimsvägen. Prästsonen från Råshult i Småland föddes 1707 och räknas som en av de mest inflytelserika personerna genom historien. Under tiden i Skåne övernattade Linné på gästgivargårdar, hos präster och som gäst på många av de skånska slotten.

Systema naturae – Linnés stora livsverk – publicerades 1735 och där delade han in djur, växter och mineraler i en naturlig ordning och namngav dem med släkt- och artnamn. Linné bringade helt enkelt ordning i naturen.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Pilgrimsvägen

Pilgrimsvägen mellan Lund och S:t Olof är en vandring som löper genom några av de vackraste miljöer som Skåne har att erbjuda. En vandring som tar dig genom lövskogar, där ljus och skuggor leker tafatt längs med skogsstigen. En vandring där böljande sädesfält och öppna landskap slår följe på vägen. En vandring där mjuka åsar leder dig upp och ner liksom bjuder på storslagen utsikt över land och härad. En vandring där pittoreska kyrkor såväl som välkomnande byar tar emot dig på din vandring - byar där tiden på ett sätt tillfälligt stannat upp men samtidigt bjuder på en levande landsbygd.

Vandring är mycket en naturupplevelse - och pilgrimsvägen bjuder på vackra scenerier - men även mer än så, du vandrar i ett stycke kulturhistoria som sträcker sig över 800 år.