Om oss

 

Landsbygdsutveckling i praktiken

Leader

 

Vi utvecklar landsbygden - och just i det här fallet vandring och ledutveckling.

 

Leader är en arbetsmetod för att jobba med utveckling av landsbygden inom EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013. Leader är en förkortning av franskans Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l'Economie Rurale som på svenska och med fri översättning ger Åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi. Det finns ett sjuttiotal Leaderområde i Sverige.

Metoden bygger på en samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor och kännetecknas av lokal förankring, nätverk och nytänkande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontoren

 

Leader Lundaland

Kullagatan 2

244 31 Kävlinge

046 - 73 93 83

verksamhetskontoret@lundaland.se

www.leaderskane.se/lundaland

 

 

Leader Ystad-Österlenregionen

Tobaksgatan 11

271 41 Ystad

0738-521516

leader@ystad-osterlenregionen.se

www.leaderskane.se/ystad-osterlenregionen

Grupper

 

Styrgrupp för Vandra i Skåne:

 

Bo Polsten

Lars Göran Nilsson

Anne-Line Scheele

Roland Palmqvist

Magadalena Unosson

Martin Hellryd (projektledare)

Kristin Persson

Annethe Yng (ordförande)

 

Referensgrupp:

 

Helena Nilsson

Manuela Kronen

Mats Landgren

Annethe Yng

Martin Hellryd (projektledare)

 

 

Copyright © All Rights Reserved