Rätt & vett

 

Aldrig störa - aldrig förstöra

Allemans...

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida och åka skridskor - om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera hemfriden och du får inte passera eller vistas på privat tomt.

När du passerar genom betesmark var noga med att stänga grindarna efter dig. Respektera djur- och fågellivet. Och ta med dig skräpet med dig hem!

Tänk på att allemansrätten är begränsad i nationalparker och naturreservat. Det är alltid du som besökare i naturen som har ansvaret att känna till vad som gäller i området som du besöker.

 

..rätt

Du får cykla och rida nästan överallt, så länge marken inte tar skada. Stigar, blöt och känslig mark skadas dock lätt av sprättande hästhovar och cykeldäck. Rider du på skogsbilvägar håll dig i mittsträngen. På Skåneleden rekommenderar vi att du avstår från cykling och ridning. Skåneleden vill vara tydliga med att vi inte med Skåneleden som avsändare kan säga att cykling och ridning är tillåtet eftersom det inte ingår i de avtal som slutits med markägarna. Allemansrätten gäller inte kanaliserade, avtalade företeelser. Du kan inte med allemansrätten som förevändning hävda att cykling/ridning är tillåtet på Skåneleden och du kan inte i eventuell konflikt med markägare hävda att du får cykla/rida på Skåneleden med hänvisning till Region Skåne.

 

 

 

 

 

 

...och vett.

Bada

Du får bada nästan överallt utom vid privat tomt.

Elda

Tänder du grillen kontrollera noga så att det inte är fara för brand och se till att du har vatten att släcka med.

Tälta

Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt allemansrätten. Ska en större grupp tälta med många tält måste du be markägaren om lov. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

(Texten är lånad i från www.skaneleden.se/bra-att veta/allemansratten/

 

Copyright © All Rights Reserved